Tài trợ bởi vatgia.com
Trang chủ » Tin tức » Thị trường nhà đất

Liền kề khu A, A2.4 Thanh Hà Cienco5 giá tăng vọt sau mấy ngày mở bán

(2018-09-01 23:52:45)
Liền Kề Thanh Hà : Khu A -  A2.4 Dự Án Thanh Hà Cienco5 gồm có 21 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 423 diện tích từ 75m2, 100m2, 120m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau:

– Block A2.4-BT1 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, và ô góc khoảng 360m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-BT2 gồm có 34 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 270m, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK1 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK2 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK3 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK4 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK5 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK6 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK7 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK8 gồm có 35 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK9 gồm có 34 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK10 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK11 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK12 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK13 gồm có 8 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK14 gồm có 8 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK15 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK16 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK17 gồm có 32 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK18 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.
 
– Block A2.4-LK19 gồm có 30 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Hiện nay sau mấy ngày mở bán giá liền kề tăng từ 3-5 giá mỗi ô tùy từng vị trí

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ tư vấn: 0907 237 888
 
Xem Thêm : Dự án thanh hà cienco5 

Các tin khác

Banner