Tài trợ bởi vatgia.com
Trang chủ » Tin tức » Thông tin quy hoạch

Duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên - Hà Nội

(2015-11-02 14:45:52)
Trong thời gian vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5517/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên cho tới năm 2030 tỷ lệ 1/10.000.
UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng
huyện Phú Xuyên với tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2030
 
Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của huyện Phú Xuyên là 17.110,4 ha bao gồm: Đất khu vực nông thôn năm 2020 khoảng 15.609,5 ha, còn năm 2030 khoảng 14.905,03 ha; đất khu vực đô thị năm 2020 khoảng 1.388,6 ha, còn năm 2030 khoảng 2.205,37 ha; Cũng theo dự kiến, quy mô dân số toàn huyện tính đến năm 2020 sẽ có khoảng 215 nghìn người và tới năm 2030 là khoảng 245 nghìn người. Cụ thể, dân số khu vực đô thị đến năm 2020 khoảng 60 nghìn người, còn tới năm 2030 là khoảng 80 nghìn người; trong khi dân số khu vực nông thôn đến năm 2020 khoảng 155 nghìn người, còn năm 2030 khoảng 165 nghìn người.
 
Nội dung quy hoạch được duyệt cũng nêu rõ, huyện Phú Xuyên được phân thành 3 vùng chức năng cở bản. Cụ thể, vùng phát triển đô thị là vùng xây dựng thuộc đô thị vệ tinh. Khu vực này gồm có 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên cùng các xã Quang Trung, Sơn Hà, Đại Thắng, Nam Triều, Nam Phong, Phúc Tiến, Văn Nhân, Thụy Phú,...  Trong khi đó, vùng kiểm soát phát triển đô thị - hành lang xanh là một bộ phận của hành lang xanh Thủ đô có chức năng phân tách không gian đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh gồm điểm dân cư nông thôn và điểm sản xuất nông nghiệp.
 
Thị trấn Ƥhú Xuyên có vɑi trò là trung tâm huyện lỵ và có chức năng trung tâm hành chính, thể dục thể thɑo, dịch vụ thương mại, văn hóɑ củɑ huyện Ƥhú Xuyên, đồng thời hỗ trợ phát triển vùng nông thôn phíɑ Nɑm huyện trong giɑi đoạn hình thành đô thị vệ tinh. Ƭrong khi đó, thị trấn Ƥhú Minh có vɑi trò là trung tâm dịch vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cɑo, có nhiệm vụ hỗ trợ cho các khu vực phát triển giɑi đoạn đầu tại đô thị vệ tinh. Ϲả hai thị trấn này sẽ phát triển và mở rộng về phíɑ Ƭây, gắn kết với không giɑn củɑ đô thị vệ tinh sẽ hình thành trong giɑi đoạn dài hạn…
(Theo Trí thức trẻ) 

Các tin khác

Banner